חיפוש

מגדר ואתניות בהשכלה הגבוהה

בעריכת: רחל הרץ , יזהר אופלטקה

Book details:
Format: כריכה רכה | 255 עמ'
Size: 24*17
Publish date: 2009
ISBN: 978-965-7171-541-000-6
Category: עיון | חינוך
₪70.00 ₪88.00
Your saving ₪18
Standard shipment free
Available in stock

משך רוב שנות קיומה של האקדמיה המודרנית נתפס העיסוק האקדמי כשייך לגברים, ואילו קולן של הנשים לא נשמע במדע ובתחומי הרוח וההגות האינטלקטואליים, הן בישראל והן בארצות רבות מעבר לים. שינויים במקומן של נשים בחברה המודרנית לצד הגירה מסיבית של מיעוטים אתניים שונים למדינות המערביות העשירות הובילו לעלייה במספר נשים ובני מיעוטים אתניים בלימודים הגבוהים. הניסיון לחשוף את קולן של נשים ובני מיעוטים באקדמיה הוביל לבחינת המבנה והתרבות האקדמית באוניברסיטאות ובמכללות, אשר לדעת רבים מאלץ נשים להתכחש לטבען "הנשי" ולאמץ את ההוויה הגברית. מהי המידה שבה התרבות האקדמית הממקמת בראש סדר העדיפויות מחקר ופרסום כמדד להצלחה היא הדרך הנאותה להעריך את תרומתן של נשים רבות באקדמיה? ואם כן, איך מקלים על נשים להצליח במסלול זה? מדוע ישנן כה מעט נשים מדעניות, במיוחד ברמות הגבוהות של הפרופסיות המדעיות? האם ישנם הבדלים בין התנסויות של גברים ונשים באקדמיה? כיצד ההסדרים המבניים באקדמיה מגבילים את דרכי הקריירה של בני קבוצות אתניות? ספר זה שופך אור על תופעת כניסתם של נשים ובני מיעוטים ללימודים הגבוהים והשתלבותם כחברי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

הקדמה - נשים ובני מיעוטים באקדמיה "המערבית" - יזהר אופלטקה ורחל הרץ־לזרוביץ

שער ראשון: נשים בתפקידי הוראה ומחקר באקדמיה
פרק ראשון - נשים מזרחיות באקדמיה: מגדר, אתניות ומעמד - נינה תורן
פרק שני - אלימות סימבולית באקדמיה: קולן של אקדמאיות שזכו במלגה יוקרתית - דורית טובין ואורית לפידות
פרק שלישי - גורמים מעכבים ומסייעים בדרכן של נשות אקדמיה יהודיות בישראל אל הקביעות האקדמית - מירי רנרט
פרק רביעי - עקומת המספריים באוניברסיטאות: שאיפות וריאליזם דפרסיבי בקרב דוקטורנטיות באקדמיה - גד יאיר

שער שני: לימודים גבוהים בהיבט מגדרי ואתני
פרק חמישי - מגמות באי־שוויון מגדרי בתחומי הלימוד במערכת ההשכלה הגבוהה - אודרי אדי־רקח ועודד מקדוסי
פרק שישי - יופי ומגדר בהערכות הוראה: השפעת הופעתו החיצונית של המרצה על הערכות הסטודנטים את הוראתו - יערית בוקק־כהן וניצה דוידוביץ'
פרק שביעי - הבדלים בתפיסת הלימודים הגבוהים כמשאבים, בהעצמה אישית ובהעצמה מגדרית בין סטודנטיות יהודיות וערביות, דתיות ולא דתיות - ענת גילת ורחל הרץ־לזרוביץ
פרק שמיני - "מובילות את העגלה": ראשוניות, השכלה ותפקיד חברתי של נשים בעדה הדרוזית - נעמי וינר־לוי

שער שלישי: התוכניות ללימודי נשים באוניברסיטאות
פרק תשיעי - בין אקדמיה לקהילה פמיניסטית: לימודי נשים בישראל - חנה ספרן
פרק עשירי - להיות עם (לימודי מגדר) להרגיש בלי (גוף): נוכחותו הנעלמת של הגוף בלימודי המגדר בישראל - דלילה אמיר, הילה העליון, ניבה שושי ומאיה מאור
פרק אחד־עשרה - מרחב של שינוי: מגדר ולאומיות בכיתה של לימודי נשים - אורנה בלומן ושרון הלוי
פרק שנים־עשר - אחריות חברתית באוניברסיטאות: כוחו ותפקידו של הידע - עירית קינן
אפילוג - חתנים יש הרבה ואיפה הכלות? ניתוח מגדרי, אתני ולאומי של מקבלי פרס ישראל - רחל הרץ־לזרוביץ, עביר פרח ויזהר אופלטקה

Other books that may interest you:

שנים־עשר הכלים
מכירה מוקדמת

שנים־עשר הכלים

נתי רונאל
נובמבר-2019
77.00
96.00
חסכון 19 ₪
אדם זה, שאינו אחד
מכירה מוקדמת

אדם זה, שאינו אחד

ענת רימון־אור
נובמבר-2019
63.00
79.00
חסכון 16 ₪
אז איך קוראים לך עכשיו?
מכירה מוקדמת

אז איך קוראים לך עכשיו?

מיכל רום
נובמבר-2019
77.00
96.00
חסכון 19 ₪
הטיפול הדיאדי
מכירה מוקדמת

הטיפול הדיאדי

חיותה קפלן
נובמבר-2019
96.00
120.00
חסכון 24 ₪
תיק היד של היועצת
     ספר       חדש

תיק היד של היועצת

ישראלה בן אשר
אוקטובר-2019
100.00
125.00
חסכון 25 ₪
פיתוח בינלאומי באפריקה
     ספר       חדש

פיתוח בינלאומי באפריקה

יונתן גז
אוקטובר-2019
77.00
96.00
חסכון 19 ₪